Διαπίστευση του Διαγνωστικού Εργαστηρίου Α to Ζ SOLUTIONS κατά ISO 15189

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Α to Ζ SOLUTIONS διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189.

Καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, το διαγνωστικό εργαστήριο της Α to Z Solutions αποτελεί ένα από τα πλέον εξειδικευμένα εργαστήρια αναφοράς και ελέγχου ποιότητας στο χώρο των ιατρικών αναλύσεων, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία στα εργαστηριακά αποτελέσματα και αναβαθμίζοντας συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 957) του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει σειρά ανοσοχημικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η Α to Z Solutions εμπιστεύτηκε την PRIORITY για τη διαπίστευση κατά ISO 15189.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ